Institut Laue-Langevin - účast České republiky

Členství ČR v ILL je realizováno v rámci konsorcia Central European Neutron Initiative (CENI) zahrnující také Rakousko, Slovensko a Maďarsko.

Zástupci CENI se každoročně schází, aby projednali otázky svého působení v rámci ILL.

V letošním roce se organizace setkání ujal Pavel Javorský z Katedry fyziky kondenzovaných látek MFF UK, jenž také zastupuje ČR v CENI a ILL.
Setkání se kromě zástupců zemí CENI zúčastnil jako host také ředitel ILL, prof. Helmut Schober, vzácná byla i účast Ference Mezeie, autora zavedení metody spin-echo v neutronovém rozptylu. Na programu jednání byly zejména důležité finanční otázky a návrh členské smlouvy na období 2019-2023.

P. Javorský zmínil pozitivní rozvoj neutronové komunity v ČR, což ovšem přináší zvýšený tlak ze strany ILL na zvýšení našeho členského příspěvku. Závěrem se všichni účastnící shodli, že forma konsorcia CENI je pro zúčastněné strany přínosná a bude pokračovat i v následujícím období.

DSC 4377 DSC 4380 DSC 4382 DSC 4384